Misja i wizja

Łacińskie Sol – oznacza słońce a logos- filozofię, naukę. Nasza działalność orbituję wokół pozyskania energii i ciepła z niewyczerpalnego źródła jakim jest słońce. To ono zapewnia odpowiednią temperaturę powietrza, wody, ziemi z których to czerpiemy energię elektryczną czy też cieplną. Jest to najbardziej ekologiczny i dziś staje się najlepszy ekonomicznie system zapewnienia ciepła i energii.

Trend w jakim zmienia się świat nie pozostawia złudzeń, że jest to droga jednokierunkowa i wymaga od nas odpowiedzialnego działania właśnie ze względu na ekologie i ekonomię.

Kilka-kilkanaście lat temu mówiono o zmianach klimatycznych i geopolitycznych jako Since fiction i melodii przyszłości – dziś to już teraźniejszość i nie chęć a konieczność zmian w sposobie myślenia oraz działania.

Formularz kontaktowy